รถตู้เช่า พร้อมคนขับ
รถตู้เช่า พร้อมคนขับ
Manage Tour
0 List Total price 0 THB
Tour Category : Airport Transfer
Tour Type : Private
Duration : 10 ชั่วโมง
Location : Bangkok
Price : 1,800 THB./ Adult
Person Date of Tour Condition Rate/Pax Quantity
Adult N/A 1,800.00
Child
(2 - 9 years)
N/A 0.00
Title :

รถตู้เช่า VIP พร้อมคนขับ บริการทั่วไทย ใส่ใจทุกการเดินทาง

ราคาประหยัด ทีมงานคุณภาพ พร้อมนำคุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

Detail :

 

 

 

รายละเอียดการจอง

1. ค่าบริการราคา 1800 บาท ต่อวัน

(ราคานี้ไม่รวม ค่าน้ำ / ทางด่วน / ที่จอดรถ)

2. เวลาให้บริการรถ 10 ชั่วโมง (ไม่เกิน 20.00 น.)

เวลาส่วนเกินคิดเป็นโอที ชั่วโมงละ 200 บาท

3. ในกรณีเดินทางออกต่างจังหวัด หากลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมที่พักให้คนขับ

ทางบริษัทขออนุญาตคิดค่าที่พัก ให้คนขับ 400 บาทต่อคืน

4. หากลูกค้าต้องการจองรถ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำ 500 บาท และส่งหลักฐานการชำระเพื่อเป็นการยืนยันการจอง 
5. กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งล่วง 7 วันก่อนเดินทาง ทางเราจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน

 

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 082-4428651 ค่ะ

 

Facebook Page: Delight On Tour

 

Line Add: 0824428651